Na Pomorzu mamy więcej babć niż dziadków. Co jeszcze wiadomo o pomorskich seniorach?

  • 22.01.2021, 11:00
  • Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Na Pomorzu mamy więcej babć niż dziadków. Co jeszcze wiadomo o pomorskich seniorach?

Podziel się:

Oceń:

W tym tygodniu obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Z danych wynika, że w województwie pomorskim mamy więcej babć niż dziadków. Za to razem seniorów jest więcej niż wszystkich wnuków. Z okazji Dnia Babci i Dziadka Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące województwa pomorskiego za 2019 r., czyli sprzed pandemii.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Więcej seniorek niż seniorów

Życzenia dziadkom składamy 21 i 22 stycznia. Jako pierwsze swoje święto obchodzą babcie, a dzień później dziadkowie. Na Pomorzu prawie 24 proc. wszystkich mieszkańców regionu, to osoby powyżej 60. r. ż. Jest to w sumie ponad 556 tys. osób. Większość, bo ponad 318 tys., stanowią panie (13,6 proc.). Natomiast mężczyzn jest 238,3 tys. (10,2 proc.).

Liczby dokładnie pokazują, że nasze społeczeństwo się starzeje, bo dziadków jest więcej niż wnuków. Według danych indeksu starości na 100 osób do 14. r. ż. przypada 101 seniorów, w miastach to 128, a na wsiach 63 osoby powyżej 65. r. ż. Ponadto, według wskaźnika wsparcia międzypokoleniowego na 100 osób w wieku 50-64 lat przypada 10 seniorów powyżej 85 lat, w miastach to 12, a na wsi 7 osób starszych.

Według prognoz, osoby 60 + przeżyją ponad 20 lat na emeryturze, dłużej mieszkańcy miast (ponad 24 lata) niż wsi (prawie 20 lat). Bez względu na miejsce zamieszkania panie będą żyły o ponad 4 lata dłużej niż panowie.

Rozwodnicy czy wdowcy?

Wśród osób powyżej 60 lat wstępujących ponownie w związek małżeński dominują rozwodnicy. Jest ich zdecydowanie więcej niż wdów i wdowców czy osób samotnych. Wśród seniorów rozwiedzeni panowie stanowią 7,2 proc. ogólnej liczby rozwiedzionych. Pań rozwiedzionych jest natomiast 4,4 proc. Co ciekawe, najwyższy współczynnik feminizacji (liczba pań na 100 panów w danej grupie wiekowej) jest w grupie powyżej 85 lat.

Niektórzy nadal pracują

Babcie i dziadkowie przeważnie pobierają emerytury lub renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przeciętna miesięczna emerytura seniora wśród zawodów pozarolniczych wynosi 2 323,49 zł. Pobiera ją ponad 329 tys. osób. Natomiast rolnicy, których jest 26,6 tys., otrzymują 1319,37 zł. Co ważne, 182 tys. osób powyżej 55. r. ż. nadal pracuje. Biernych zawodowo w tej grupie jest 485 tys. Współczynnik aktywności zawodowej (stosunek osób aktywnych zawodowo w danym wieku do ogółu ludności w tym wieku – przyp. red.) wynosi 27,5 proc., a wskaźnik zatrudnienia (odsetek osób pracujących w wieku 15-64 – przyp. red.) – 27,2 proc. Niektóre kobiety, pomimo ukończenia 60., a mężczyźni 65. r. ż. nadal pracują. Według danych z października 2018 r. panie w wieku 60-64 lata zarabiają 5265,29 zł (to prawie 15 proc. powyżej przeciętnej dla kobiet ogółem), a powyżej 65 r. ż. – 5443,46 zł (prawie 19 proc. powyżej przeciętnej dla kobiet ogółem). Natomiast panowie odpowiednio 5284,92 zł (4 proc. poniżej przeciętnej dla mężczyzn ogółem) oraz 6485,85 zł (prawie 18 proc. powyżej przeciętnej dla mężczyzn ogółem).

Seniorzy chcą być aktywni

W 2019 r. seniorzy chętnie wychodzili z domów. Uczestniczyli w życiu kulturalnym. Brali udział w działaniach przygotowanych przez domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice. Najwięcej, bo prawie 35 proc. było członkami kół, klubów i sekcji. Chętnie uczęszczali też na różne kursy i szkolenia (26 proc.) oraz brali udział w zajęciach grup artystycznych (15 proc.). Byli zapalonymi czytelnikami, którzy korzystali z bibliotek. Książki czytało prawie 62 tys. osób powyżej 60 lat, przy czym zdecydowanie więcej z nich to mieszkańcy miast.

Historia święta

Obchodzony od 1964 r. Dzień Babci przypada 21 stycznia. Natomiast 22 stycznia jest Dzień Dziadka. Prawdopodobnie święto zostało przeniesione do Polski z USA w latach 80. XX wieku. Z tej okazji wnuki składają dziadkom życzenia. Z uwagi na pandemię wnuki rzadziej odwiedzają dziadków. Zawsze jednak mogą wykonać drobne upominki, laurki czy zadzwonić i złożyć życzenia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe