Powiat tczewski nadal bez przewodniczącego! Wpłynęła opinia prawna Biura Analiz Sejmowych – sprzeczna z analizami prawnymi radcy Rady Powiatu...

  • 29.04.2021, 14:39
  • Wawrzyniec Mocny
Powiat tczewski nadal bez przewodniczącego! Wpłynęła opinia prawna Biura… Zbigniew Mocny

Podziel się:

Oceń:

Zgodnie z planem 27 kwietnia (ostatni wtorek)odbyła się sesja Rady Powiatu, jak to ma miejsce w warunkach epidemii – ponownie w trybie zdalnym, czyli w takim, który zdaniem przewodniczącej rady Alicji Gajewskiej, uniemożliwia wybór nowej osoby na zajmowane przez nią stanowisko. Co ciekawe w międzyczasie wpłynęła już zupełnie przeciwna opinia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w tej sprawie...

W dalszym ciągu apele opozycji o zwołanie obrad w trybie zwykłym są odrzucane, co powoduje napięcia i oburzenie części rady.

Podstawowe tezy prawników sejmowych mówią po tym, że nadal obowiązują przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, która reguluje ustrój prawny powiatów. Teza prawnicza mówi, że nie zostały one zawieszone z powodu pandemii, a zatem zwoływanie sesji w trybie zdalnym nie jest obligatoryjne. Sesje zdalne są jedynie działaniami altenatywnymi. Kolejna teza mówi o tym, iż sesje nie są „zgromadzeniami”, tylko mają charakter służbowych spotkań organizowanych przez władze publiczne. Podkreślmy – nie są zgromadzeniami, a zatem wedle BAS - „Nie mają więc do nich zastosowania ograniczenia i zakazy określone w tym rozporządzeniu dotyczące organizowania i udziału w zgromadzeniach.”

 

Oto jedna z konkluzji Biura Analiz Sejmowych dotyczących prowadzenia obrad w warunkach epidemicznych. Całość zamieszczamy w załączonych do pobrania pliku pod tekstem.

 

„W przepisie tym (art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy COVID-19 – dop. red.) użyto sformułowania „mogą zwoływać i odbywać” co wyraźnie wskazuje na „możliwość” (opcję), a nie wprowadzenie obligatoryjnego trybu odbywania obrad z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Zdalny tryb obradowania został wprowadzony przez ustawodawcę, aby istniała możliwość innych niż „stacjonarnych” form obradowania, w zależności od potrzeb i możliwości danego organu. Jak wskazują sądy, jest to rozwiązanie alternatywne.”

 

W pliku do pobrania załączamy też zgoła odmienną opinię radcy prawnego powiatu Macieja Kosika.

 

 

 

Szanowni państwo,

 

„Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na sytuację w Radzie Powiatu Tczewskiego związaną z przedłużającym się stanem nie dokonania wyboru przewodniczącego rady powiatu, (poprzedni został odwołany w dniu 15.10.2020 roku).

 

Pełniąca obowiązki przewodniczącego Pani Alicja Gajewska swoimi działaniami i decyzjami, uniemożliwia dokonanie wyboru przewodniczącego rady, m.in. poprzez:

 

- nie przeprowadzenie sesji rady powiatu na wniosek 1/4 składu radnych z dnia 20.10.2020r. (zwołanie sesji korespondencyjnej) oraz 06.11.2020 r. (pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia) co uniemożliwiło przeprowadzenie wyborów z zachowaniem zasady tajności głosowania, a to było treścią obu wniosków,

 

- odrzucanie apeli i wniosków części radnych zgłaszanych pisemnie oraz podczas obrad komisji i sesji zdalnych, aby zorganizować sesję w trybie stacjonarnym ( zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych), w celu dokonania wyboru przewodniczącego rady,

 

- nie przyjmowanie do wiadomości, podawanych przykładów innych samorządów z terenu woj. pomorskiego, które przeprowadzają obrady sesji rad gmin i powiatów w trybie stacjonarnym,

 

- powoływanie się każdorazowo na art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.10.2020 r. w spr. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ze zmianami w par.28 ust.9 a także opinię prawną radcy prawnego Pana Macieja Kosika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Tczewie (treść opinii załączmy do wiadomości),

 

- jednoczesne zezwalanie na prowadzenie obrad komisji stałych Rady Powiatu w trybie stacjonarnym w budynku Starostwa Powiatowego od miesiąca stycznia br. (większość posiedzeń odbywała się i odbywa w tej formie z zachowaniem wymogów sanitarnych z udziałem członków Zarządu Powiatu, pracowników starostwa i zaproszonych gości).

 

Takie działania Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Tczewskiego Pani Alicji Gajewskiej spowodowały złożenie w dniu 25.01.2021 r. wniosku na podstawie art.15 ust.7 Ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym, o odwołanie Jej j z pełnionej funkcji. Niestety sesja została zwołana w trybie zdalnym, co uniemożliwiło przeprowadzenie głosowania w przedmiotowej sprawie i nie zrealizowanie treści wniosku (realizacja porządku obrad w tym wybór komisji skrutacyjnej i przekazanie jej przeprowadzenia głosowania - co postulowano w trakcie obrad).

 

Poprosiliśmy też Posła Kazimierza Smolińskiego o możliwość otrzymania innej opinii prawnej a dotyczącej możliwości odbywania (bądź nie odbywania) sesji Rady Powiatu w trybie stacjonarnym (załączając przedmiotową opinię prawną radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Tczewie Pana Macieja Kosika) i otrzymaliśmy z Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu zupełnie sprzeczną opinię z opinią radcy prawnego Pana Macieja Kosika (treść opinie w załączeniu).

 

Trwająca już szósty miesiąc sytuacja zawieszenia w Radzie Powiatu Tczewskiego, która nie ma przewodniczącego, wpływa niekorzystnie na płynność pracy w radzie i ocenę mieszkańców powiatu tczewskiego dotyczącą pracy samorządu lokalnego.”

 

 

W imieniu grupy radnych:

Stanisław Smoliński

Barbara Kamińska

Tomasz Kotlenga

Roman Małecki

Jiri Studeny

Zbigniew Zgoda

 

 

(tomm)

Wawrzyniec Mocny

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe