Nowy obszar chronionego krajobrazu - Dolina rzeki Płutnicy

  • 03.11.2021, 11:26
  • Źródło: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Nowy obszar chronionego krajobrazu - Dolina rzeki Płutnicy PBPR

Podziel się:

Oceń:

29 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowoutworzonego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy został powołany uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku i jest najmłodszym obszarem chronionego krajobrazu w Polsce. Został objęty ochroną ze względu na wyróżniający się naturalny krajobraz pradoliny, charakteryzujący się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi. Celem ochrony tego Obszaru jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych dna doliny rzeki Płutnicy oraz zachowanie ciągłości przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego.   

W uroczystej inauguracji udział wzięli Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych zaangażowanych w powołanie Obszaru – gmin Puck i Krokowa oraz Miasta Puck.

– Obszar ten został uznany za jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów w skali całego województwa pomorskiego – powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Dolina Rzeki Płutnicy oraz jej najbliższe otoczenie cechują się doskonałymi walorami krajobrazowymi, atrakcyjną ekspozycją (liczne punkty, przedpola, osie i panoramy widokowe) oraz bogactwem bioróżnorodności. Najbliższe sąsiedztwo tego Obszaru to również charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego – pozostałości założeń pałacowo-parkowych i folwarczno-dworskich oraz historyczna sieć dróg z zachowanymi obsadzeniami alejowymi i szpalerowymi.

Wartym podkreślenia jest również zaangażowanie gmin w procesie konsultacji projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy. – Powołanie nowego obszaru chronionego krajobrazu, przy aprobacie wszystkich zainteresowanych stron, jest doskonałym przykładem partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem województwa, samorządami lokalnymi i instytucjami poziomu regionalnego – dodał marszałek Struk.

Wydarzenie to jest symbolicznym uhonorowaniem zakończonego sukcesem procesu powołania nowego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy.

Źródło: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Zdjęcia (3)


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe