Medical Tczew
Medical Tczew
Medical Tczew

Jak zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo przed dłużnikami?

  • 09.05.2018, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Jak zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo przed dłużnikami?
Niezapłacone faktury są zmorą wielu przedsiębiorców. Nieterminowe regulowanie faktur przez podmioty działające na rynku mogą dotkliwie wpłynąć na płynność finansową naszego przedsiębiorstwa. Nieustanne upominanie się o uregulowanie długu za towar lub usługę już dostarczoną, nie tylko negatywnie wpływa na nasze samopoczucie, ale także zajmuje czas, który w innym razie przeznaczylibyśmy na rozwój firmy. Czy jest jakiś sposób, jakieś narzędzia, które pomogłyby nam utrzymać „nerwy na wodzy” i wyegzekwować zaległą należność?

Sposoby na zabezpieczenie swojego przedsiębiorstwa przed dłużnikami

Jak podaje kancelaria windykacyjna Vindicat, w roku 2018, w Polsce przedsiębiorcy mogą skorzystać z trzech sposobów zapobiegania długów iegzekwowania należności. Są nimi faktoring, ubezpieczenie faktury oraz windykacja. 

Faktoring

W usłudze faktoringu biorą udział trzy podmioty: Państwa firma, zwana faktorantem, Państwa odbiorcy (dłużnicy) oraz firma udzielająca finansowania (faktor). Usługa ta polega na wykupie przez faktora należności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez faktoranta dla jego odbiorców. Dzięki usłudze faktoringu to nie dostawca, lecz faktor musi czekać na zapłatę od odbiorcy.

Ubezpieczenie faktury

Istotą tej usługi jest dokonywana przez Ubezpieczyciela analiza stabilności finansowej naszych kontrahentów, monitorowanie ich wypłacalności, czy zdolności kredytowej oraz przyznanie im tzw. limitu kredytowego. Jeśli kontrahenci nie spłacą swoich zobowiązań, wówczas Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do wysokości ustalonego limitu kredytowego.

Windykacja lub Windykacja online

Termin windykacja znany jest chyba każdemu przedsiębiorcy. Proces windykacji przebiega 
w trzech etapach, są nimi:

Windykacja polubowna Postępowanie sądowe Egzekucja należności (z rachunku bankowego dłużnika, z wynagrodzenia o pracę, 
z ruchomości i nieruchomości należących do dłużnika.)

A na czym polega windykacja online?

Windykacja online jest innowacyjną usługą umożliwiającą przedsiębiorcy prowadzenie oraz monitorowanie procesu windykacji online, co znacząco obniża koszty i skraca czas całego procesu.

Więcej o tych sposobach, o ich wadach i zaletach przeczytasz tutaj: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/poznaj-pojecia-czym-jest-faktoring-ubezpieczenie-faktury-oraz-windykacja/

Nikogo, do niczego zmusić nie można. Z drugiej strony trudno też stać z założonymi rękami, gdy widzimy, że nasza firma ponosi straty z powodu niesłowności naszych kontrahentów. Pamiętaj, aby stanowczo egzekwować swoje wynagrodzenie za dostarczony towar lub usługę. Jedna niewyegzekwowana faktura może być początkiem problemów z płynnością finansową Twojego przedsiębiorstwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat odzyskiwania pieniędzy za niezapłacone faktury? Zajrzyj na stronę
https://vindicat.pl/baza-wiedzy/jak-odzyskac-pieniadze-z-niezaplaconej-faktury/, gdzie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące odzyskiwania pieniędzy za niezapłacone faktury.

Grupa Tipmedia
Podziel się: