Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gdańsk 80-837
Straganiarska 24-27
Podstawowym zadaniem WFOŚiGW jest przeznaczanie będących w jego dyspozycji środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. Kontakt: [email protected]