Przepraszam nie wystarczy - Portal o odszkodowaniach

Poznań

W razie skazania za przestępstwo sąd może nałożyć na sprawcę obowiązek zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć specjalny wniosek o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Wzór zadośćuczynienia może okazać się w takim przypadku bardzo pomocny.