Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Tczew 83-110
Dygasinskiego 8/1
Misją Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest zmniejszenie liczby osób tonących, a celem strategicznym - organizowanie pomocy oraz ratowanie życia lub zdrowia osób na wodach. www.wopr.tczew.pl