Wtorek, 5 lipca 2022 13:59
Reklama
Reklama
Reklama

Nie chałtura, lecz kultura! Życie Uniwersytetu Gdańskiego w latach 70. i 80.

Nie chałtura, lecz kultura! Życie Uniwersytetu Gdańskiego w latach 70. i 80.


Czasy PRL-u w Polsce, z wyszczególnieniem lat 70. i 80., to pamiętny i burzliwy okres. Z jednej strony, do głowy od razu przychodzi kryzys gospodarczy, z towarzyszącymi mu kredytami konsumpcyjnymi i propagandą sukcesu, z drugiej jednak – okres ten stanowi niezwykle ważny etap w rozwoju kultury. Muzyka, moda i szeroko pojęta sztuka lat 70. i 80. to prawdziwa perła tych dekad. A jej wyjątkową częścią jest kwitnąca wówczas kultura studencka. Daleko szukać nie trzeba – wystarczy zerknąć do dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. I jest ku temu świetna okazja – w Galerii Przymorze, aż do 30 czerwca, prezentowana jest wystawa „Nie chałtura, lecz kultura. Kultura studencka w latach 70. i 80. Na Uniwersytecie Gdańskim”.Wystawa prezentuje przekrój twórczości, artystów oraz organizacji związanych z kulturą studencką Uniwersytetu Gdańskiego, od początku istnienia uczelni do czasów transformacji ustrojowej. Opowiada o najbardziej charakterystycznych przejawach działalności studenckiej, m.in. o popularnych Dniach Uczelni, prasie studenckiej, muzyce czy klubach studenckich. To świetna okoliczność nie tylko dla osób związanych z uczelnią, jej studentów i absolwentów oraz mieszkańców regionu, ale również dla miłośników lat 70. i 80. oraz wszystkich zainteresowanych kulturą i sztuką. Ta utożsamiana ze studentami stanowiła jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu kulturowego epoki PRL-u. Wówczas, dzięki umasowieniu dostępu do studiów oraz rozciągnięciu nad całością działalności kulturalnej mecenatu państwowego, stworzone zostały warunki dla jej swobodnego rozwoju. Jednocześnie typowa dla młodych ludzi świeżość spojrzenia oraz potrzeba buntu powodowały, że jej twórcy wnieśli do krajobrazu kultury Polski Ludowej nową jakość, wykraczając poza ramy środowiska studenckiego.Tytuł kolekcji nawiązuje do artykułu, który ukazał się na jej temat w lokalnej prasie w 1984 roku. W miejscu zorganizowanej wystawy, czyli w gdańskiej Galerii Przymorze (na poziomie +1), podziwiać można archiwalne fotografie i materiały ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, a także Biblioteki Gdańskiej PAN, Akademickiego Centrum Kultury "Alternator", Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz kolekcji prywatnych, m.in. Leszka Biernackiego i Pawła Konnaka. Ukazaną twórczość artystyczną i działalność skupioną wokół kultury studentów UG, doskonale uzupełniają nieco zapomniane, a cieszące się w latach swej aktywności dużą popularnością grupy twórcze. Mowa tu o studenckim teatrze „Jedynka”, zespołach tańca nowoczesnego Dżamp i XYZ, a także prekursorach kultury niezależnej w Polsce – legendarnej Tranzytoryjnej Formacji Artystycznej TOTART.Organizatorem wystawy jest Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego.Lokalizacja
Obrońców Wybrzeża 1 Gdańsk
Rozpoczęcie: 17.05.2022 11:00
Zakończenie: 30.06.2022 18:00
Reklama