Czwartek, 30 czerwca 2022 18:30
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Poseł Beata Maciejewska w Starostwie w Sztumie. Interwencja czy polityczna ustawka?

2 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Sztumie miało miejsce spotkanie posłanki Lewicy Beaty Maciejewskiej z władzami starostwa. Powodem pojawienia się posłanki w Sztumie był anonimowy list mieszkańca odnośnie funkcjonowania firmy PPHU Eko – Powiśle Sp. z o.o. w Nowej Wsi (gm. Sztum).
Poseł Beata Maciejewska w Starostwie w Sztumie. Interwencja czy polityczna ustawka?

Dodajmy, że jest to jedyna w powiecie sztumskim tak często kontrolowana firma.

W spotkaniu uczestniczyli z jednej strony asystenci poseł oraz Radny Powiatowy Zbigniew Zwolenkiewicz, a z drugiej Starosta Sylwia Celmer, Wicestarosta Kazimierz Szewczun i pracownicy starostwa z naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Adrianą Dobrzyńską i radny Zbigniew Pędziwilk. 

 

Miły początek

Pani poseł została serdecznie przyjęta w sali obrad, przystrojonej z tej okazji świątecznie. Niestety dyskusja nad tematem spotkania – pozwoleniach prawnych na składowanie odpadów przez firmę PPHU Eko – Powiśle w Nowej Wsi była pełna emocji ze strony pani poseł i z drugiej strony  pełna kierowanych oskarżeń w stronę starosty o bezczynność  i brak woli rozwiązywania problemów mieszkańców.

Pani poseł przytoczyła anonimowy list mieszkańca gminy, który wyrażał swoje zaniepokojenie z powodu przyjmowania i przetwarzania odpadów w Nowej Wsi.  

W Nowej Wsi od 2015 roku odbywa się przetwarzanie odpadów w wyrobisku pokopalnianym w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego. Prowadzona jest  tu również działalność w  oparciu o decyzję Starosty Sztumskiego wydaną w 2016 roku zezwalającą na przetwarzanie odpadów w kierunku produkcji gotowego produktu.  Decyzja Starosty była kolejno zmieniana, a ostatnia zmiana z 2020 roku w dniu 27 października 2020r. została przez SKO w Gdańsku uznana za niezgodną z prawem miejscowym (SKO w Gdańsku stwierdziło jej nieważność). W chwili obecnej Przedsiębiorca nie korzysta zatem z uprawnień decyzji zmieniającej z roku 2020. Zarówno Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku jak i pracownicy Starostwa Powiatowego w Sztumie kontrolowali Przedsiębiorcę i nie stwierdzili istotnych uchybień.

 

Zdjęcia z ukrycia

Posłanka będąc w Nowej Wsi, nie skorzystała z możliwości spotkania się z przedsiębiorcą i poznania od środka działalności przedsiębiorstwa, w tym BDO - Bazą danych odpadowych tylko z ukrycia oglądała wyrobisko i robiła sobie zdjęcia.

Niestety posłanki lewicy nie przekonały argumenty, że list jest bezprzedmiotowy, ponieważ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku uznało za nieważną decyzję Starosty z 27 października 2020 r. w sprawie firmy PPHU Eko – Powiśle. Obecny stan prawny oznacza, że teraz po decyzji SKO, obowiązuje wcześniej wydana decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczyslawa Struka,. Aktualnie przedsiębiorca, którego obowiązują te przepisy, może wnieść skargę na decyzję SKO.

 - W przedmiotowej sprawie prowadziliśmy liczne kontrole wyrobiska firmy Eko – Powiśle. Prowadzili je także pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – uzupełniła Adriana Dobrzyńska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa - Bywało, że podczas rutynowych kontroli spotykaliśmy na miejscu przedstawicieli WIOŚ w Gdańsku.

Z informacji uzyskanych od oskarżanego przedsiębiorcy wynika, że transporty nie odbywają się w nocy, a odpady pochodzą z legalnych źródeł i mają konkretnie przypisane kody. Cała działalność podlega też ścisłej kontroli.

Niestety wyjaśnienia udzielane podczas spotkania z panią Poseł na niewiele się zdały. Posłanka Lewicy na sam koniec w emocjonalnym tonie zwróciła się z jednoznacznym pytaniem do pani Starosty Sylwii Celmer.

 „-Czy Pani uznaje zasadność tego, że ludzie mają prawo być niezadowoleni? Jeśli odpowiedź jest „tak” to mam dwa kolejne: Czy może Pani  i czy zamierza Pani coś w tej sprawie zrobić?”

Posłanka Lewicy podsumowując spotkanie, powiedziała: „kwestia papieru dla pań, jest to wszystko jasne, ale w kwestii uczuć ludzkich – nie jest. … I mimo wielu słów, które tu padłu problem jest”. Tak pokrótce można by sprecyzować, to jak strona poselska widzi problem opisany w liście przez anonimowego nadawcę.

Poseł stwierdziła, że przedstawiła oficjalne pismo i „uprzejmie prosi”, aby Pani Starosta na podstawie pisma odpowiedziała na pytanie: Czy uważa tę skargę za zasadną? Zapewniła, że jej wizyta w Starostwie w Sztumie nie jest  polityczna.

Sylwia Celmer zapewniła, że zawsze dla niej priorytetem będzie dobro mieszkańców, ale nie może zgodzić się z takim postawieniem sprawy.

Niestety mimo argumentów ze strony Starosty i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska posłanka zdecydowała się w tym momencie przerwać spotkanie i wyjść z sali obrad.      

 

Wystąpienie radnego i pozostałe problemy gminy Sztum

Podczas spotkania radny powiatowy Zbigniew Pędziwilk stwierdził, że zachowanie Beaty Maciejewskiej jest stricte polityczne, a sama jej wizyta ma od początku na celu atak na władze starostwa w Sztumie.

Podczas dyskusji radny Zbigniew Pędziwilk zapoznał panią poseł z wieloma nieprawidłowościami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie gminy Sztum oraz Stary Targ, gdzie sprowadzono 3 tys. odpadów, których koszt utylizacji opiewa na 5 mln zł. Wątpliwości budzi też nieprawidłowe działanie oczyszczalni ścieków, które doprowadziło do zanieczyszczenia trzech jezior, fekaliów w Kanale Białym przepływającym przez ogrody działkowe, budowa nowej kotłowni w pobliżu Osiedla przy ul. Spokojnej wszystko pod rządami burmistrza Leszka Tabora oraz Zbigniewa Zwolenkiewicza zasiadającego przed laty w Zarządzie Powiatu, a obecnie w Radzie Nadzorczej PWiK.

Pani poseł nie znalazła czasu na zapoznanie się z prawdziwymi problemami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla zdrowia i życia mieszkańców gminy Sztum. Dlatego też radny zapowiedział złożenie do pani Poseł podpisane z imienia i nazwiska pisemne wnioski o interwencję poselską w imieniu całej społeczności obu gmin.

 

Dodajmy, że zamiast spotkania z przedsiębiorcą poseł B. Maciejewska zwołała konferencje prasową, gdzie jednostronnie przedstawiła powody swojej interwencji, nie przedstawiając stanowiska Starostwa, które zostały jej szczegółowo wyłożone podczas spotkania 2 grudnia.

 

(red.)Oceń

Komentarze
Lala 13.01.2021 20:33
Przedsiębiorca to wróg lokalnej władzy ,który po części rozbił lokalne układy , Strata władzy w powiecie przez miejscowy układ lewicy rozwścieczył ich do czerwoności wiec będą go niszczyć.
Sztumiak 05.12.2020 15:30
Dziwne że posłanka lewicy zaaregowala na anonim a w sprawach istotnych siedzi cicho Rafał napraw Czajkę a potem zrób wyp tym niech się zajmie, szambo warszawskie zalewa Bałtyk.
johny 03.12.2020 17:50
Dobrze, że jeszcze gdzieś można przeczytać jak rzeczywiście wyglądało spotkanie. Zachowanie posel Maciejewskiej - typowa hucpa polityczna. Niby interwencja, a tak naprawdę przyjazd do Sztumu z odgórnie wymysloną tezą obliczoną na taka na władze powiatu...
Reklama
słabe opady deszczu

Temperatura: 24°CMiasto: Gdańsk

Ciśnienie: 1014 hPa
Wiatr: 15 km/h

Reklama
Reklama
Ostatnie komentarze
Reklama