Czwartek, 30 czerwca 2022 21:13
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Inwestycje samorządowe: jakie były i jakie będą? Przedstawiamy najważniejsze inwestycje i plany samorządów powiatu tczewskiego

Nowy Rok to czas podsumowań dotychczasowych dokonań, ale i wytyczenia planów i kierunków na przyszłość, dlatego poprosiliśmy samorządy naszego powiatu o odpowiedzi na poniższe pytania:
Inwestycje samorządowe: jakie były i jakie będą? Przedstawiamy najważniejsze inwestycje i plany samorządów powiatu tczewskiego
Autor: pixabay
  1. Z przeprowadzenia jakich inwestycji w 2020 r. są Państwo najbardziej zadowoleni?

     

  2. Jaka inwestycja (plany inwestycyjne) będzie największym przedsięwzięciem w Nowym Roku 2021?

 

Starostwo Powiatowe w Tczewie

1. Z przeprowadzenia jakich inwestycji w 2020 r. są Państwo najbardziej zadowoleni?

Ważnym zadaniem dla mieszkańców była realizacja zadania pod nazwą Remont dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegający na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry Seal". Mowa tutaj o rekordowej ilości odnowy nawierzchni aż 40 kilometrów dróg w jednym roku. Również bardzo istotnym zadaniem w 2020 r było skuteczne zakończenie zabezpieczeń pozostałego przęsła ESTB. Zadanie odbywało się w trudnych warunkach pogodowych, pod naciskiem służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz przy przy niejednoznacznych decyzjach PWKZ

 

2. Po pierwsze - ''inwestycje drogowe". Tu Zarząd Powiatu Tczewskiego na pierwszy plan wysuwa przebudowę i remonty powiatowych dróg m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku Zarząd Powiatu wnioskiem o dofinansowanie w ramach FDS na 2021 rok zadania pn. „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” - kolejne 30 kilometrów jest zaplanowane do remontu na rok 2021.

Przygotowujemy się również do dwóch trudnych pod względem organizacyjnym realizacji dotyczących termomodernizacji i przebudowy budynków ZST.

1. Budynek ZST ul. Parkowa 1

Wydział będzie jednocześnie realizował na tym samym budynku w tym samym czasie, dwa osobne zadania: termomodernizację budynku oraz przebudowę (całkowitą lub częściową) poddasza budynku.

2. Budynek ZST/CKZ ul. Sobieskiego 10

Sytuacja analogiczna co w budynku na ul. Parkowej. Inwestycje ma dotyczyć kompleksowej termomodernizacji i modernizacji części sal lekcyjnych.

 

Należy dodać, że Powiat złożył również wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie całości zadania dot. “Przebudowy Mostu Tczewskiego”. W przypadku pozytywnej decyzji Ministerstwa, Powiat będzie miał możliwość kontynuacji długo wyczekiwanych prac

 

 

Urząd Gminy w Morzeszczynie

1. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z przeprowadzonej inwestycji na drodze gminnej nr 227016G w Lipiej Górze. Inwestycja dofinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tej inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo i estetyka w centrum wsi. Wartość inwestycji 595 821,90zł.

Cieszymy się także z inwestycji drogowych prowadzonych na terenie Gminy Morzeszczyn przez Zarząd Wojewódzki w Gdańsku. Drogi Wojewódzkie zostały wyremontowane w tym roku na łącznym odcinku 6,5 km.

 

2. Największą inwestycją w 2021 r. będzie budowa remizy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie. Ma to być nowoczesny obiekt z częścią garażową na 3 samochody i częścią socjalną. Szacunkowa wartość to ok. 1 200 000zł.

 

 

Urząd Gminy w Subkowach

1. Za nami już siódmy rok od kiedy uchwalono Ustawę o funduszu sołeckim. Założeniem jej jest aktywizowanie mieszkańców poszczególnych sołectw do współdecydowania o rozwoju swoich miejscowości. Od chwili wejścia w życie w skrócie można powiedzieć, iż działa ona w taki sposób, że Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do Funduszu oraz zabezpiecza w budżecie środki na jej realizację w wysokości uzależnionej od ilości mieszkańców zamieszkujących sołectwa. Następnie mieszkańcy na zebraniu podejmując stosowną uchwałę, decydują o celu przeznaczenia środków. W następnym roku realizują zadanie lub w ich imieniu wykonują to pracownicy urzędu gminy. Po realizacji zadanie jest rozliczane, a władze centralne zwracają około 30 proc. wartości zadania. Był to dosyć łatwy sposób na uzyskanie wsparcia rządowego dzięki czemu w większości sołectw wykonano szereg zadań a do gminnego budżetu przez ten okres wpłynęło dodatkowo kilkaset tysięcy złotych. Obecnie rządzący zmienili zasady uznając, że rada gminy podejmuje uchwałę jeśli nie ma zamiaru przystąpienia do Funduszu. Radni uznali, że warto podejmować trud pozyskania tych środków jednakże wprowadzili zasadę zastosowania zachęty w postaci podwojenia środków, jeśli sołectwo przeznaczy je na remont lub modernizację konkretnej drogi gminnej. Takim sposobem poprawiono stan ulic: Akacjowej, Modrzewiowej, Sikorskiego, Spacerowej i Szylickiego w Subkowach, Zduńskiej w Waćmierzu, Polnej w Brzuścach i Radostowie, Wiślanej w Małej Słońcy, Hundsdorfa i Stangenberga w Gorzędzieju, gen. Dąbrowskiego i Jana Pawła II w Narkowach.

 

Inwestycje tegoroczne:

Powstało 470 m kanalizacji w ulicy Sadowej w Subkowach. Wartość inwestycji to 137 577 zł,

wybudowano 427 mb wodociągu przy ulicy Sadowej w Subkowach za kwotę 51430 zł,

zmodernizowano ok. 90 mb ulicy Zduńskiej w Waćmierzu wykonując nawierzchnię asfaltową za kwotę 43 445 zł, zamontowano także 5 lamp solarnych w Małej Słońcy, Subkowach i Wielgłowach za 34 499 zł,

- zmodernizowano nawierzchnię ul. ks. Szylickiego w Subkowach za kwotę 105 232 zł

- wyremontowano nawierzchnię części ul. Polnej w Brzuścach i Radostowie za 146 036 zł, uzyskując na ten cel dofinansowanie w wysokości około 60 000 zł,

- zakupiono 1474 płyty YOMB za kwotę 55 894 zł na ulicę Jana Pawła w Narkowach. Płyty układane są społecznie przez część mieszkańców ulicy,

- zakupiono160 płyt betonowych za 60 417 zł w celu modernizacji nawierzchni ulic w Gorzędzieju. (ich ułożenie podobnie jak w Narkowach zadeklarowali mieszkańcy),

- w trakcie realizacji jest budowa 250 m wodociągu do zabudowy mieszkaniowej przy ulicy krótkiej w Brzuścach za 39 360 zł,

trwa budowa 730 mb wodociągu do działek budowlanych przy ulicy Pelplińskiej w Wielgłowach za 91 884 zł,

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa 1200 m wodociągu z Płaczewa do Waćmierza ze stacją podnoszącą ciśnienie wody. Tym sposobem do sieci gminnej włączony zostanie Waćmierz ze zlokalizowaną tam hydrofornią. Wartość zadanie to 282 720 zł,

w okresie letnim wybudowane zostało 490 mb wodociągu w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w Wielgłowach. Koszt realizacji zadania to 39 364 zł.

 

2. Gmina złożyła do Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Finansowania Inwestycji Lokalnych wniosek o dofinansowanie rozbudowy szkoły w Subkowach. W pierwszym rozdaniu udało się na ten cel pozyskać 1 mln zł. W związku z tym w przyszłym roku planujemy rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej w Subkowach. Będzie to jedno z ważniejszych zadań inwestycyjnych w przeciągu najbliższych kilku lat. Ponadto w związku z podjęciem przez sołectwa decyzji o finansowaniu zadań drogowych również na ten cel w przyszłorocznym budżecie przeznaczamy środki. Dodatkowo przewidujemy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tczewie zmodernizować odcinek ul. Leśnej w Radostowie a z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wyremontować chodnik i odcinek jezdni drogi przebiegającej przez miejscowość Brzuśce.


Oceń

Komentarze
Reklama
pochmurnie

Temperatura: 21°CMiasto: Gdańsk

Ciśnienie: 1013 hPa
Wiatr: 17 km/h

Reklama
Reklama
Ostatnie komentarze
Reklama