Niedziela, 3 lipca 2022 11:22
Reklama
Reklama

Antoni Fila planuje budowę 2 budynków wielorodzinnych. Nowoczesny pomysł i zderzenie z urzędnikami

Od wielu miesięcy w Radzie Miejskiej Sztumu trwają przepychanki i podchody w stosunku do planowanej inwestycji lokalnego przedsiębiorcy Antoniego Fili, prezesa i właściciela Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA. Chodzi o jego prywatną inicjatywę polegającą na wybudowaniu na prywatnej działce dwóch bloków mieszkalnych.
Antoni Fila planuje budowę 2 budynków wielorodzinnych. Nowoczesny pomysł i zderzenie z urzędnikami
Autor: W. Mocny

 

Jeśli inwestycja doszłaby do skutku, byłoby to jedyne takie przedsięwzięcie mieszkaniowe w gminie Sztum od lat, które równocześnie obnażyłoby brak polityki i strategii mieszkaniowej władz gminy Sztum. Nasze pytania odnośnie oceny aktualnej polityki mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Sztum zignorowano.

 

Maksymalnie 256 mieszkań

W ostatnim czasie Rada Miejska w Sztumie podczas obrad 28 kwietnia br. pochyliła się nad stosowną uchwałą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Spokojnej w Sztumie.

W uchwale znajdziemy zapisy o „2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych „A i B” z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi i elementami zagospodarowania terenu na część działki nr ewidencyjny 234/17, obr. 1 m Sztum przy ul. Spokojnej w Sztumie. Powstałyby budynki 5-kondygnacyjne z płaskim dachem o wysokości do 17,85 m.

 

W uchwale znajdziemy informacje o minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania 70,04 m2 oraz maksymalnej powierzchni planowanych lokali – 89,73 m2. Minimalną liczbę mieszkań określono na 234 natomiast maksymalną na 256. Część inwestycji poświęcono by na działalność handlową i usługową: handel, biura, administracja, przedszkole, żłobek itp. Oprócz drogi dojazdowej miejsca gromadzenia odpadów, powstałby także plac zabaw, plac do street workoutu, tereny zielone... Inwestycja obejmować będzie także dwa podziemne zbiorniki retencyjne.

Jeśli chodzi o uzbrojenie to nie przewiduje się instalacji gazowej, co oznacza, że wszystkie budynki na ul. Spokojnej dysponowałyby bezpiecznymi elektrycznymi instalacjami. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe przyjęto, że przypadnie 1,2 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni usług i 22 miejsca rezerwowe.

Wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Na osiedlu zwanym przez Sztumian „Na Spokojnej” powstaje właśnie polski supermarket DINO, którego otwarcie planowane jest na czerwiec. „W powietrzu” daje się zatem odczuć, że coś na tych terenach pozytywnego zaczyna się dziać.

 

W sprawie inwestycji rada podzielona

Jeśli wszystkie te plany zostaną zrealizowane, dla mieszkańców tej części Sztumu oznacza to prawdziwą rewolucję, ponieważ z odludnego osiedla, z którego do najbliższego marketu mamy 2-3 km, powstałoby osiedle samowystarczalne z własnym zapleczem i perspektywą rozwoju.

 

Niestety mimo, że inwestycja w żaden sposób nie obciąża budżetu gminy widać wyraźny problem z zatwierdzeniem pomysłu. W ostatnim głosowaniu uchwała, o której mowa została odrzucona 8 głosami przeciw: Danuta Barańska, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz. Za głosowało 5 radnych: Adam Poćwiardowski, Mariusz Akierman, Waldemar Fierek, Piotr Ostrowski, Piotr Seibert. Od głosu wstrzymała się Agnieszka Borowska oraz Iwona Ruszkowska.

 

 

W uzasadnieniu do uchwały znajdziemy swoistą historię przedsięwzięcia o którym mowa.

26 lutego do RM w Sztumie wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Działka nr 234/17obręb 1 m Sztum, objęta jest trenem, który posiada obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała z 29 sierpnia 2014 r.). Zgodnie z obowiązującym planem planowane nieruchomości znalazłyby się w terenie objętym zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Jednak jak zauważono w uzasadnieniu zgodnie z art 5 ust. 3 ustawy z dn. 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych możliwe byłoby odstąpienia od założeń miejscowego planu pod warunkiem, że inwestycja nie byłaby sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

 

W złożonym wniosku uzupełniono braki formalne w związku z tym burmistrz przeprowadził wymaganą prawem procedurę poprzedzającą ustalenie wnioskowanej lokalizacji. 19 marca br. burmistrz Leszek Tabor poinformował radę o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji wspomnianej inwestycji mieszkaniowej. 22 marca burmistrz skierował do uzgodnień i zaopiniowania wniosek dot. inwestycji wraz z wszystkimi załącznikami i uzupełnieniami z wyznaczonymi terminami na składanie uwag i opinii w terminie 21 dni.

 

W terminie swoje uwagi złożyły stosowne instytucje i organy samorządowe m.in. z wojewodą pomorskim, marszałkiem województwa pomorskiego, Referatem Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz sanepidem wojewódzkim.

 

Zakłóca ład powoduje dysharmonię

7 kwietnia specjalna komisja MGKUA (Miejsko - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna) zaopiniowała przedmiotową inwestycję negatywnie z uwagi na zmiany dotyczące wniosku z 3 listopada 2020 r. dotyczących wyłącznie powiązań komunikacyjnych – wjazdów na teren inwestycji. MGKUA podtrzymała zarzuty do złożonej Koncepcji Urbanistyczno – Architektonicznej, w której ocenie projektanci nie uzasadnili w jaki sposób przyjęte rozwiązania urbanistyczno – achitektoniczne nawiązują do charakteru i form sąsiedniej zabudowy konkludując, że projektowane budynki zbyt mocno odbiegają swoją skalą od form istniejących już budynków przy ul. Spokojnej.

W uzasadnieniu uchwały jest też mowa o uwadze mieszkańców złożonej 12 kwietnia br. odnośnie niezgodności planów projektowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uzasadnienie zamyka się klamrą, mówiącą o zdecydowanym przewyższaniu parametrów zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie. „Zabudowa ta będzie zakłócała ład przestrzenny i będzie dysharmonijna – co stwiedziła MGKUA w swojej opinii z dn. 7 kwietnia 2021 r.

 

W związku tym, że planowana inwestycja byłaby ważnym krokiem na drodze budowania strategii mieszkaniowej Sztumu, do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora skierowaliśmy pytania m.in. czy Pan Burmistrz uważa, że polityka mieszkaniowa w Sztumie jest realizowana w sposób wystarczający?

 

A jak powody realizacji inwestycji tłumaczy przedsiębiorca Antoni Fila?

 

- W tej sprawie do gminy wystąpiłem już w 2018 r. Wówczas spotkałem się z negatywnym odbiorem – wspomina A. Fila. - W miejscu gdzie chcę budować budynki wielorodzinne mam ponad 7 ha prywatnego terenu. W czasach komunizmu było to przeznaczone na budownictwo wielorodzinne tzw. „Parkowe 2”. „Parkowe 3” miało powstać tam, gdzie obecnie jest wysypisko śmieci. Obecnie wraz z moimi pracownikami Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA, przeżywamy burzliwy rozwój technologiczny, chodzi o urządzenia i IT. Mogę z każdego punktu na ziemi oglądać wskazania mojego wodomierza. Do tej produkcji potrzebuję wykwalifikowanej załogi, a jeśli będę miał mieszkania 3-pokojowe z 2 łazienkami, z garażem w piwnicy (3 poziomy garaży), to z każdego punktu Polski będę mógł ściągnąć pracownika. To są standardy wygodnego mieszkania dla rodziny z dwójką dzieci. Sztum jest pięknym miejscem do życia. Są tu jeziora, lasy, blisko Kwidzyn i Malbork. Do Warszawy mamy zaledwie 3 godziny. W inwestycji, o której mówimy powstaną mieszkania nie na sprzedaż, tylko wynajem. Taki model nadchodzi także w Polsce. To zdrowy model, w którym człowiek podąża za pracą. Są także pozostałe fabryki jak ELITA, które także potrzebują pracowników i zapewne te mieszkania byłyby także dla nich czymś pozytywnym.

 

Wawrzyniec MocnyOceń

Komentarze
Herubin 06.06.2021 15:50
Niech buduje. To on ryzykuje.
Grzechu 02.06.2021 17:27
A co z programem mieszkanie plus. Chyba ktoś nie lubi burmistrza?
Reklama
bezchmurnie

Temperatura: 22°CMiasto: Gdańsk

Ciśnienie: 1022 hPa
Wiatr: 11 km/h

Reklama
Ostatnie komentarze
Reklama