czwartek, 29 września 2022 13:37
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O odszkodowaniach z tytułu wypadków rozmawiamy z Jackiem Wrzoskiem - Prezesem Zarządu Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum Sp z o. o.

O odszkodowaniach z tytułu wypadków rozmawiamy z Jackiem Wrzoskiem - Prezesem Zarządu Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum Sp z o. o.
Jacek Wrzosek - Prezes Zarządu Kancelaria Prawniczo-Brokerska ADVERSUM Sp. z o.o.

Red. - Jak można i czy warto ubiegać się o odszkodowanie po wypadku? Czym jest tzw. skoordynowane leczenie refundowane z OC sprawcy.

Jacek Wrzosek - Wiele osób, które miały tę nieprzyjemność i doświadczyły wypadku nie wiedzą, czy przysługuje im odszkodowanie i jak skutecznie się o nie ubiegać. Niestety często zdarza się, że odpowiedzialności wynikającej z polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel może wypłacić zbyt niskie, lub nawet odmówić wypłaty odszkodowania. Z kolei osoby, które uległy wypadkowi i nie mają własnego ubezpieczenia, często nie wiedzą, że mimo jego braku – mogą liczyć na finansowe zadośćuczynienie za wyrządzaną im szkodę z polisy OC sprawcy wypadku. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie i jak bezstresowo przeprowadzić całą procedurę? Czym jest i jak wygląda proces skoordynowanego leczenia poszkodowanych po wypadkach?

Red. - Co to jest wypadek i czym jest odszkodowanie?

Jacek Wrzosek - Powiedzenie „wypadki chodzą po ludziach” jest absolutnie trafne. Samych wypadków drogowych w 2019 roku było ponad 30 000 (raport statystyk Policji), a warto dodać, że nie uwzględnia on innych wypadków komunikacyjnych, czy takich, które miały miejsce w pracy. Ubezpieczyciele obejmują ochroną ubezpieczeniową zarówno samych ubezpieczonych, jak i poszkodowanych w wypadku, który powstał z winy osoby objętej ubezpieczeniem. Oznacza to, że tak naprawdę nie trzeba być ubezpieczonym, żeby dochodzić swoich praw i żądać odszkodowania z OC sprawcy. Za wypadek uważa się zdarzenie, które powstało na drodze publicznej (wypadek komunikacyjny), wypadek w miejscu pracy, czy też każde inne zdarzenie, które powoduje uszczerbek na zdrowiu i inną szkodę dla osoby, która go doświadczyła.


Odszkodowanie to teoretycznie materialna rekompensata poniesionych strat oraz utraconych korzyści, które ma być docelowo przeznaczone na naprawienie doznanej szkody. Ponadto należne jest zadośćuczynienie jako rekompensata strat moralnych. Odszkodowanie z OC sprawcy należy się osobie poszkodowanej, uczestniczącej w wypadku, który nie był jej winą. Rodzaj wypadku i doznane w nim obrażenia są bardzo istotnymi czynnikami przy ustalaniu wysokości odszkodowania. To właśnie dlatego, tak istotna jest znajomość swoich praw i wiedza o tym, jak wygląda proces ustalania wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W interesie ubezpieczyciela często jest wypłata jak najniższych kwot lub uniknięcie wypłaty– w takiej sytuacji warto być pod opieką profesjonalnej Kancelarii Prawnej (np. Adversum), która specjalizuje się w tej konkretnej gałęzi prawa. Czasami bezpośrednio po wypadku, sam poszkodowany lub jego rodzina nie mają po prostu przysłowiowej głowy, a nierzadko przygotowania merytorycznego do profesjonalnego przeprowadzenia odzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia od własnego ubezpieczyciela lub z OC sprawcy. Pomoc prawnika jest w tym wypadku nieoceniona. Niewiele osób wie, że może liczyć nie tylko na ogólnodostępny NFZ, ale również na kompleksowe leczenie w najlepszych prywatnych placówkach w Polsce (taką ofertę ma np. Inmedin). Mało tego! Obejmuje ona nie tylko bezpośrednią opiekę medyczną, czyli diagnostykę i docelowe leczenie, ale również dalszą rehabilitację, pomoc psychologa, czy też inne, nierefundowane zabiegi, których koszt pokryje ubezpieczyciel z polisy poszkodowanego, lub z OC sprawcy.


Red. - Jak zapobiec problemom z ubezpieczycielem po wypadku?

Jacek Wrzosek - Tak naprawdę każdy wypadek niezależnie od jego charakteru może powodować daleko idące konsekwencje, które nie zawsze poszkodowany zauważa i odczuwa od razu. Nawet z pozoru niegroźny wypadek może sprawić, że poszkodowany będzie w niedalekiej przyszłości niezdolny do pracy. Warto wziąć pod uwagę również fakt, że wiele osób bezpośrednio po doznaniu urazu jest bardzo przejęta, zestresowana, a nawet w szoku. W takiej sytuacji ciężko zachować zimną krew i jasny umysł, żeby zadbać o wszystkie niezbędne czynności, które będą upoważniały do wypłaty odszkodowania. To właśnie dlatego, w przypadku np. wypadków komunikacyjnych wiele osób nie zgłasza do protokołu policji wszystkich strat, których doznała – a to dla ubezpieczyciela jest kluczowe. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany nie ma prawa dochodzić dalszych roszczeń, uwzględniając również wszystkie dodatkowe możliwości np. konieczność rehabilitacji, lub objęcia opieką psychologiczną.


Niestety polski, państwowy system opieki zdrowotnej według opinii wiele pacjentów nadal pozostawia wiele do życzenia. Przy konieczności długotrwałego leczenia, dla osoby poszkodowanej liczy się komfort podczas przeprowadzania niezbędnych badań, szybkość umówienia wizyt i przede wszystkim szeroki zakres dostępnego leczenia. To właśnie dlatego, coraz więcej osób wybiera komercyjną opiekę medyczną i prywatne szpitale, które niestety nie należą do rozwiązań ekonomicznych i niedrogich. Tak naprawdę, niewiele osób zaskoczonych nagłym wypadkiem, jest przygotowanych do opłacenia z własnych oszczędności wszelkich niezbędnych badań.


Czy dochodzenie swoich praw i cały proces wnioskowania o odszkodowanie (z OC sprawcy lub z własnej polisy) musi być skomplikowany, stresujący i długotrwały? Jak się okazuje, nie trzeba zakładać czarnych scenariuszy, poświęcać zdrowia i czasu na samodzielnie załatwienie wszystkich spraw. Jest bowiem dostępnych kilka rozwiązań, które mogą nie tylko ułatwić cały proces ubiegania się o odszkodowanie, ale również sprawić, że będzie ono wyższe. To wszystko jest możliwe dzięki połączeniu gruntownej znajomości prawa odszkodowawczego z dostępem do skoordynowanego systemu leczenia w najlepszych, prywatnych klinikach w Polsce!

Red. - Koordynacja procesu leczenia poszkodowanych po wypadkach – jak wygląda i  na co może liczyć pacjent?

Jacek Wrzosek - Cały proces koordynacji procesu leczenia pacjenta bezpośrednio po wypadku, a potem ustalenie harmonogramu dalszej rehabilitacji jest bardzo złożony i każdorazowo ustalany indywidualnie po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki. To, co istotne – nawet przy bardzo poważnych urazach, mimo że nie zawsze jest możliwy powrót do pełni zdrowia, dzięki skoordynowanemu procesowi leczenia można w znacznym stopniu poprawić komfort życia pacjenta i przywrócić większą część utraconej sprawności. Niestety przy zwykłym leczeniu realizowanym na NFZ nie zawsze jest to możliwe, ponieważ nie wszystkie nowoczesne terapie i zabiegi podlegają refundacji. Trudności wynikają również w wyniku długiego oczekiwania na terminy wizyt i nierzadko brakami kadrowymi w szpitalach. 

Największe szanse na powrót do zdrowia i przywrócenie sprawności po poważnym wypadku, poszkodowany ma w ciągu pierwszych 100 dni. Zakładając, że na rehabilitację lub wizytę u specjalisty w ramach NFZ czasami trzeba czekać nawet kilka miesięcy – szanse na cofnięcie skutków wypadku (w szczególności neurologicznych) drastycznie maleją. Szybkie wdrożenie leczenia jest szczególnie ważne w przypadku bardzo poważnych przypadków medycznych, ponieważ to one najczęściej wymagają szczególnej uwagi i bardzo indywidualnego podejścia. Wiele dostępnych nowoczesnych technik leczenia jest niestety nierefundowana. Dzięki firmom takim, jak np. Instytut Medycyny Interwencyjnej – pacjent może mieć dostęp do wszystkich niezbędnych terapii i zabiegów – bez obaw o ich koszty.

To właśnie dlatego profesjonalne ustalenie kolejności zalecanych działań jest tak ważne. Taką usługę, czyli połączenie synergicznej współpracy doświadczonego lekarza koordynatora i indywidualnego opiekuna pacjenta oferuje np. Instytut Medycyny Interwencyjnej. Warto dodać, że cały plan leczenia obejmuje najlepsze prywatne placówki w Polsce, takie jak np. Szpital Medicover w Warszawie, klinika PODOS, Klinika LIFE ortopedia, Centrum Medycyny Sportowej diagnostyka obrazowa i Uzdrowiska Polskie Grupa BSP i wiele innych. Z oferty wymienionych placówek współpracujących można będzie korzystać bez konieczności wnoszenia wkładu własnego, ponieważ koszt leczenia będzie w całości pokryty z OC sprawcy (tym z kolei zajmie się Kancelaria Prawno – Brokerska Adversum). 


Red. - Czemu warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Jacek Wrzosek - Niestety nie każdy może poszczycić się znajomością prawa odszkodowawczego, a nawet jeżeli ma to szczęście – to bezpośrednio po wypadku nie zawsze istnieje możliwość kontaktowania się z ubezpieczycielem i załatwiania wszystkich formalności związanych z wypłatą odszkodowania. Nierzadko to właśnie dopiero prawnik jest w stanie zwykle uzyskać dla swojego klienta odszkodowanie w kwocie wyższej, niż otrzymałby je przeciętny Kowalski. Niedoświadczona osoba może uznać pierwszą ofertę ubezpieczyciela za korzystną i zgodzić się na nią bez uwzględnienia przyszłych szkód związanych np. z:

  • Koniecznością dalszej rehabilitacji.
  • Czasową lub stałą utratą źródła dochodów związaną z absencją w pracy po wypadku, lub utratą zdolności do pracy.
  • Innymi, pierwotnie nieprzewidzianymi szkodami gospodarczymi.
  • Stratą nieekonomiczną, czyli np. bólem, cierpieniem, zeszpeceniem itp.


Red. - Co należy zrobić bezpośrednio po wypadku?

Jacek Wrzosek - Każdy, kto uczestniczył w wypadku, powinien bez zbędnej zwłoki zasięgnąć fachowej porady lekarza. Z perspektywy dalszych roszczeń dokumentacja medyczna będzie wymagana, aby udowodnić wszystkie obrażenia. W takich wypadkach warto skorzystać w pierwszej kolejności z porady firmy, która zajmuje się koordynacją działań odszkodowawczo – medycznych, ponieważ to, do jakiego lekarza się zgłosi poszkodowany i gdzie zostanie skierowany, ma znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy. Osoba, która nie zwróci się natychmiast o pomoc medyczną, powinna być przygotowana na to, że ubezpieczyciel będzie mógł zakwestionować stopień doznanych obrażeń.


W dochodzeniu swoich roszczeń niezbędne są dowody. W przypadku wypadków jest to najczęściej dokumentacja. Jeśli ma to zastosowanie, warto w każdym wypadku powiadomić policję, która sporządzi raport, który na dalszym etapie można wykorzystać jako dowód. Inne dokumenty, które często stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowanie to np.:

  • dokumentacja medyczna,
  • zdjęcia z miejsca wypadku,
  • dane świadków,
  • kosztorys leczenia (w tym również pomaga Inmedin),
  • kosztorys innych poniesionych wypadków itp.


Chociaż zdaje się, że żyjemy w społeczeństwie, które ma swobodny dostęp do wszelkich informacji – pomoc profesjonalistów w podobnych przypadkach jest naprawdę nieoceniona. Współpraca Kancelarii Prawnej i Instytutu, który zajmuje się kompleksowym leczeniem osób po wypadkach, pozwala na uniknięcie pułapek, które czekają na wielu krokach procesu odszkodowawczego, ale również umożliwia zmaksymalizowanie wysokości odszkodowania i kompleksową opiekę medyczną – nawet długo po wypadku. Większość wypadków powoduje stratę. Straty mogą mieć charakter niematerialny lub finansowy. Niezależnie od ich rodzaju i zakresu – warto zadbać o interes swój i swoich najbliższych i wykorzystać szansę na poprawę zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego), dzięki dostępowi do najlepszej, prywatnej opieki medycznej w Polsce i doświadczeniu wyspecjalizowanych w odszkodowaniach prawników.

Red. - Dziękujemy Panie Prezesie za przybliżenie Naszym Czytelnikom powyższych ważnych zagadnień.


O Kancelarii Prawno-Brokerskiej Adversum

Kancelaria Prawno – Brokerska Adversum od ponad 19 lat działa na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków (niezależnie od ich rodzaju). Wieloletnie doświadczenie w występowaniu przed zakładami ubezpieczeniowymi, gruntowna znajomość prawa odszkodowawczego i działania firm ubezpieczeniowych sprawia, że Adversum jest w stanie pomóc w walce o adekwatne odszkodowanie lub zadośćuczynienie poniesionych strat – fizycznych, psychicznych i materialnych poszkodowanego. Klienci naszego Partnera nie muszą martwić się również o koszty sądowe, ponieważ to właśnie Adversum pokrywa je w 100%. Wpływa to na fakt, że współpraca z Kancelarią nie jest związana z jakimkolwiek ryzykiem finansowym. Placówki Adversum ulokowane są w kilku miastach Polski – Warszawie, Białymstoku, Ełku, Olsztynie, ale Kancelaria obsługuje Klientów z całej Polski. Potwierdzeniem rzetelności i profesjonalizmu działania może być fakt, że Kancelaria Adversum, działając na rzecz swojego Klienta, wywalczyła najwyższą rentę w Polsce i obsłużyła dotychczas klika tysięcy klientów.


Oceń

Napisz komentarz
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu portalpomorza.pl z siedzibą w Tczewie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komentarze
Reklama
Reklama