ODR-y przechodzą do resortu

  • 22.08.2016, 15:14
  • opr. Janusz Rokiciński
ODR-y przechodzą do resortu

Podziel się:

Oceń:

Weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego i wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) od 20 sierpnia br. podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

Według obecnie obowiązujących regulacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje w drodze zarządzenia, statuty poszczególnym ODR-om, powołuje dyrektorów, według jednolitych kryteriów odnośnie osób pełniących to stanowisko, a także powołuje członków Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, które działają przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.
Zmianie ulegnie skład rad, ponieważ zwiększa się liczba ich członków z 11 do 12. Dodatkowo w skład każdej rady wejdzie przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zgodnie z ustawą powołanie nowych rad musi nastąpić w termin 60 dni od dnia wejścia w życie jej przepisów.
Zmianie uległ także status prawny tych jednostek. Z samorządowych wojewódzkich osób prawnych stały się one państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.
Nie zmieniają się przepisy, w myśl których ODR–y w swojej działalności powinny współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego oraz uwzględniać kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą także udzielać ODR-om dotacji podmiotowych na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego.
 
Najładniejszy
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który oficjalnie przeniósł się do Lubania 22 lipca jest jednym z najładniejszych i najnowocześniejszych ODRów.
Modernizacja i adaptacja budynku dawnej szkoły kosztowała 4.603.753 zł. Na tę kwotę złożyły sięsię środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, funduszy unijnych i środki własne PODR.
Powierzchnia użytkowa nowej siedziby PODR wynosi 1075,35 m². Pracujące tu 44 osoby mają do dyspozycji 53 nowoczesne pomieszczenia, w tym dwie sale konferencyjne.
Otwierając placówkę dyrektor PODR w Lubaniu Aleksander Mach, wskazał główne powody decyzji o zmianie siedziby: w regionach kaszubskim i kociewskim jest dużo małych gospodarstw i najwięcej rolników, którzy korzystają z doradztwa; w Lubaniu odbywają się największe w województwie Pomorskie Agro Targi; PODR w Lubaniu dysponuje gruntami ornymi o powierzchni ponad 48 ha na których prowadzone są m.in. doświadczenia polowe oraz porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe.
- Liczę, że dzięki tej zmianie podniesie się kultura agrarna, hodowlana i sadownicza, poprawi się wymiana informacji pomiędzy rolnikami - powiedział podczas uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Zdjęcia z uroczystego otwarcia PODR w Lubaniu, 22 lipca 2016 r.

opr. Janusz Rokiciński

Zdjęcia (1)

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe