Hossa
Hossa
Hossa

Pomorski Oddział NFZ zaprasza na badania.

  • 27.04.2018, 14:45 (aktualizacja 30.04.2018, 10:17)
  • Artykuł zewnętrzny
Pomorski Oddział NFZ zaprasza na badania. pixabay.com
Podziel się:

Program profilaktyki raka piersi u kobiet

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza Panie w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) na bezpłatne badania mammograficzne w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego, które wykonywane są co dwa lata. Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się na te badania bez skierowania. Zgłaszając się na badanie należy mieć ze sobą dowód tożsamości.

Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu.

Czynnikami ryzyka, które mogą sprzyjać zachorowaniu są m.in.:

  • wystąpienie raka piersi wśród członków rodziny (matka, babcia, siostra),
  • pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
  • późna menopauza po 55 roku życia,
  • urodzenie dziecka po 35 roku życia,
  • bezdzietność.

Program daje możliwość wykonania i oceny mammografii w placówkach, które zawarły umowę z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Porada profilaktyczna w ramach programu obejmuje przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety oraz wykonanie badania mammograficznego (zdjęcia wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki), a także sporządzenie karty badania mammograficznego pacjentki w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jeśli wynik badania mammograficznego wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalszą diagnostykę w ramach programu lub, jeśli okaże się to konieczne, na dalsze leczenie w szpitalu albo przychodni specjalistycznej. Jeżeli wynik badania okaże się prawidłowy, to na następne badanie mammograficzne w ramach programu profilaktycznego będzie można się zgłosić się po upływie dwóch lat, chyba że w opisie wyniku badania znajdzie się informacja o konieczności zgłoszenia się na badanie już po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte kobiety, które wcześniej leczyły się już z powodu nowotworu piersi
o charakterze złośliwym.

Pełną listę placówek, które wykonują badania mammograficzne w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ oraz harmonogram postojów mobilnych mammobusów znaleźć można na stronie www.nfz-gdansk.pl.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza Panie na bezpłatne badania cytologiczne w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego, które wykonywane są co 3 lata u kobiet z przedziału wiekowego od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia). Panie z tej grupy wiekowej mogą zgłaszać się na badania bez skierowania.

W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie jego rozwoju. Pozwoli to na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia.

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

Badanie cytologiczne w ramach programu można wykonać w każdym gabinecie ginekologiczno-położniczym, który podpisał z NFZ odpowiednią umowę oraz w gabinecie położnej POZ posiadającej uprawnienia do pobierania rozmazów cytologicznych w ramach umowy zawartej z NFZ.

 


 

Artykuł zewnętrzny

Pozostałe