Pomorski Oddział NFZ zaprasza na badania.

  • 27.04.2018, 14:45 (aktualizacja 30.04.2018, 10:17)
  • Artykuł zewnętrzny
Pomorski Oddział NFZ zaprasza na badania. pixabay.com

Podziel się:

Program profilaktyki raka piersi u kobiet

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza Panie w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) na bezpłatne badania mammograficzne w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego, które wykonywane są co dwa lata. Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się na te badania bez skierowania. Zgłaszając się na badanie należy mieć ze sobą dowód tożsamości.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu.

Czynnikami ryzyka, które mogą sprzyjać zachorowaniu są m.in.:

  • wystąpienie raka piersi wśród członków rodziny (matka, babcia, siostra),
  • pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
  • późna menopauza po 55 roku życia,
  • urodzenie dziecka po 35 roku życia,
  • bezdzietność.

Program daje możliwość wykonania i oceny mammografii w placówkach, które zawarły umowę z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Porada profilaktyczna w ramach programu obejmuje przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety oraz wykonanie badania mammograficznego (zdjęcia wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki), a także sporządzenie karty badania mammograficznego pacjentki w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jeśli wynik badania mammograficznego wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalszą diagnostykę w ramach programu lub, jeśli okaże się to konieczne, na dalsze leczenie w szpitalu albo przychodni specjalistycznej. Jeżeli wynik badania okaże się prawidłowy, to na następne badanie mammograficzne w ramach programu profilaktycznego będzie można się zgłosić się po upływie dwóch lat, chyba że w opisie wyniku badania znajdzie się informacja o konieczności zgłoszenia się na badanie już po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte kobiety, które wcześniej leczyły się już z powodu nowotworu piersi
o charakterze złośliwym.

Pełną listę placówek, które wykonują badania mammograficzne w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ oraz harmonogram postojów mobilnych mammobusów znaleźć można na stronie www.nfz-gdansk.pl.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza Panie na bezpłatne badania cytologiczne w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego, które wykonywane są co 3 lata u kobiet z przedziału wiekowego od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia). Panie z tej grupy wiekowej mogą zgłaszać się na badania bez skierowania.

W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie jego rozwoju. Pozwoli to na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia.

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

Badanie cytologiczne w ramach programu można wykonać w każdym gabinecie ginekologiczno-położniczym, który podpisał z NFZ odpowiednią umowę oraz w gabinecie położnej POZ posiadającej uprawnienia do pobierania rozmazów cytologicznych w ramach umowy zawartej z NFZ.

 


 

Artykuł zewnętrzny

Pozostałe