Dokończ przerwane niegdyś studia lub studiuj na kierunku oferowanym przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku

  • 09.08.2019, 08:00
  • red.
Dokończ przerwane niegdyś studia lub studiuj na kierunku oferowanym przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku fot. materiały prasowe

Podziel się:

Oceń:

Przeanalizujemy Twój dotychczasowy przebieg studiów i zaproponujemy możliwości wsparcia oraz kontynuacji studiów. Zamiast przytłaczać nudnymi wykładami prowadzimy interesujące zajęcia z praktykami, sugerujemy, podpowiadamy, kierujemy – na tym polega wyjątkowość Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Na pytania Dziennika Pomorza odpowiada dr. Roman Gawrych, rektor WSSE.

Dziennik Pomorza: Uczelnia od kilku lat, z powodzeniem, prowadzi projekt pod nazwą „dokończ u nas rozpoczęte studia”. Do kogo jest on kierowany?

Roman Gawrych: Jest wiele osób, które w przeszłości musiały przerwać rozpoczęte studia. Powody takich decyzji były bardzo różne: rodzinne, zdrowotne, podjęcie pracy zagranicą, opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, niedopasowanie wybranego kierunku lub specjalności
do zainteresowań studenta, trudności w pogodzeniu nauki z pracą zawodową, czasami zmiana pracy
i potrzeba innych umiejętności lub kwalifikacji niż te, które dawały podjęte już studia. Po latach osoby te zauważają potrzebę zmiany lub konieczność posiadania wyższego wykształcenia, którego brak ograniczał drogę w awansie zawodowym lub utrudniał im stabilizację zatrudnienia. Studiowanie i ukończenie studiów niewątpliwie wpływa na możliwości rozwoju osobistego i społecznego, sprzyja nawiązywaniu wartościowych relacji – przyjaźni, współpracy, a ich ukończenie dokumentuje i potwierdza uzyskane kwalifikacje.

Do tych właśnie osób kierujemy nasz projekt „dokończ u nas rozpoczęte studia”. Zapraszamy wszystkich, którzy podjęli studia na kierunkach z zakresu nauk społecznych, związanych głównie
z pedagogiką i zarządzaniem. Oferta nasza skierowana jest do każdego, niezależnie od czasu i etapu przerwania kształcenia oraz miejsca rozpoczętych wcześniej studiów.

DP: Doprecyzujmy, jakie kierunki przerwanych studiów dają możliwość wznowienia nauki na studiach w WSSE?

RG: Mówimy głównie o pedagogice i zarządzaniu, ale także o socjologii, psychologii, prawie, ekonomii, politologii, ochronie środowiska, jak również takich kierunkach, które odpowiadają efektom kształcenia realizowanym przez WSSE w ramach poszczególnych specjalności. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą na stronie internetowej uczelni (wsse.edu.pl) albo do bezpośredniego kontaktu z dziekanatem uczelni (numer tel. (58) 500 52 06) lub z panią Katarzyną Wołejko, dyrektorem Biura Karier i Promocji Uczelni (numer tel. 881 777 216).

DP: Jakich formalności musi dopełnić osoba wznawiająca studia? Czy są one skomplikowane? – wiele osób może się tego obawiać.

RG: Uprościliśmy formalności jak tylko to możliwe. Skupiamy się tylko na tych dokumentach, które są niezbędne. Należy złożyć standardowe dokumenty związane z przyjęciem na studia (można je pobrać ze strony internetowej uczelni bądź otrzymać komplet w dziekanacie) oraz dokumenty związane z przebiegiem dotychczasowych studiów (np. indeks, karty osiągnięć okresowych studenta lub wykaz ocen wraz z przedmiotami i punktami ECTS sporządzony przez poprzednią uczelnię). W przypadku wystąpienia trudności z kompletowaniem dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg studiów, nasi pracownicy udzielą porad, w jaki sposób uzyskać
je od macierzystej uczelni.

Należy również podkreślić, że rozpatrujemy indywidualnie sytuację każdego kandydata. Po analizie dostarczonych dokumentów przedstawiamy możliwości przyjęcia na odpowiedni kierunek
i specjalność kształcenia oraz właściwy semestr nauki. Wszystkim zapewniamy wsparcie: pomoc organizacyjną pracowników administracji oraz opiekę merytoryczną naszych nauczycieli. Wspieramy przez cały czas trwania studiów, aby przyjęta osoba mogła dokończyć swoją edukację
i uzyskać dyplom studiów I lub II stopnia. Jesteśmy w tym bardzo skuteczni. Pomagamy na nowo uwierzyć w siebie i we własne możliwości. Pokazujemy, że edukacja daje solidne fundamenty
do osiągania sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

DP: Czy uczelnia ma opracowane procedury wsparcia osób wznawiających studia
w pogodzeniu nauki z pracą zawodową?

RG: Oczywiście, że tak. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku już od ponad 18 lat oferuje kształcenie w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na dwóch kierunkach: pedagogika i zarządzanie, w zakresie ponad 20. specjalności na studiach I i II stopnia,
a od nowego roku akademickiego również na jednolitych studiach magisterskich pięcioletnich
na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także w zakresie ponad 40. specjalności
na studiach podyplomowych.

W celu umożliwienia pogodzenia nauki z pracą zawodową oraz innymi obowiązkami i pełnionymi rolami społecznymi, wszystkim naszym studentom dajemy możliwość nauki w ramach formy indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Mogą oni na przykład wówczas uzyskać zgodę na zmianę przedmiotów, studiować dwie specjalności jednocześnie, czy realizować dodatkowe treści w ramach spotkań z ekspertami, ludźmi nauki, kultury czy polityki.

Z kolei możliwość wyboru formy indywidualnej organizacji studiów pozwala na zwolnienie studenta z obowiązku uczestnictwa w części zajęć, co jednak wiąże się z wymogami dodatkowej jego pracy własnej, aby uzupełnić wiedzę i umiejętności w ramach zajęć praktycznych lub w innej formie. Możliwość taką mają np. osoby samotnie wychowujące dzieci czy sprawujące opiekę nad innymi. Mogą one wówczas korzystać w większym stopniu z konsultacji z ekspertami i nauczycielami, jak i ze zbiorów i zasobów biblioteki i pomocy znajdujących się w uczelni.

DP: W Trójmieście konkurencja uczelni prywatnych i państwowych jest bardzo rozwinięta. Czym jeszcze WSSE wyróżnia się na tle innych uczelni?

RG: Aktywnie i szybko dopasowujemy się do potrzeb i oczekiwań rynków pracy, dbając jednocześnie o wysokie kompetencje kadry, opracowując bogatą ofertę studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Uczelnia stale analizuje potrzeby rynku pracy i wprowadza nowe specjalności kształcenia. Stale pracuje nad taką koncepcją funkcjonowania, która pozwala studiować jak najbardziej szerokiemu gremium zainteresowanych.

Ponadto uczelnia stwarza możliwość wydawania wyróżniających się prac dyplomowych swoich studentów w formie publikacji książkowych, jak i publikowania artykułów w Przeglądzie Samorządowym Pomorze, którego WSSE jest wydawcą od 2018 roku.

Wiarygodność uczelni oraz jej solidność i wysoką jakość kształcenia podkreślają wyróżnienia prestiżowymi ogólnopolskimi nagrodami za nowoczesne kształcenie (EuroSymbol 2015)
i skuteczne zarządzanie (Siła Skutecznego Zarządzania 2017) przez Monitor Rynkowy w Dzienniku Gazecie Prawnej i Monitor Biznesu w Rzeczpospolitej. Uczelnia została także doceniona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i nagrodzona Polską Nagrodą Innowacyjności 2018.

DP: Dziękuję za rozmowę.

red.

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe