Będzie lepsza retencja na Kaszubach

  • 27.02.2020, 08:35
  • Źródło: Wody Polskie
Będzie lepsza retencja na Kaszubach

Podziel się:

Oceń:

W celu utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wybuduje urządzenia małej retencji wodnej (zastawki) na sześciu jeziorach regionu.

Najważniejszym powodem realizacji inwestycji jest konieczność zahamowania niekorzystnych tendencji związanych z okresowym występowaniem suszy meteorologicznej i hydrologicznej na Pojezierzu Kaszubskim. Tereny położone poniżej zastawek zabezpieczone zostaną przed skutkami gwałtownych ulew i roztopów, gdyż w projekcie przewidziano możliwość regulacji odpływu. W stanie obecnym wezbrane wody występują z koryt i podtapiają przyległe tereny. Umowy na wykonanie zastawek i ich wyposażenia na odpływach z jezior dotyczą jezior: Hutowe ze Strugą Niedamowo (gm. Kościerzyna), Żołnowo z rzeką Trzebiochą (gm. Kościerzyna), Czyżon ze Starą Rzeką (gm. Stara Kiszewa), Wielkie Długie z rzeką Dłużnicą (gm. Kościerzyna), Dąbrowskie ze Strugą Golubską (gm. Stężyca), Połęczyńskie z rzeką Wiercicą (gm. Somonino).

Umowy na zastawki w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostały podpisane przez Wody Polskie z firmami: „MEL-KAN” Sp. z o.o. z Grudziądza i Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „HYDRO-KOR” z Bydgoszczy.

Efektem realizacji inwestycji będzie zachowanie istniejących stosunków wodnych i zabezpieczenie przed obniżaniem się poziomu wody w jeziorach, co stanowiłoby zagrożenie dla istniejącej bioróżnorodności w tych akwenach. Zostaną też utrzymane warunki dla rozwoju turystyki i działalności rolniczej poprzez wzmocnienie odporności obszaru na suszę i powodzie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Aleksandra Bodnar podkreśliła, po podpisaniu umów z wykonawcami, że inwestycje te przyczynią się do utrzymania obecnych warunków gruntowo-wodnych, a tym samym warunków przyrodniczych i użytkowych otoczenia jezior. Miejsca lokalizacji zastawek zostały określone podczas wizji terenowych i stanowią rozwiązania optymalne zarówno pod kątem prowadzenia robót, jak i efektów realizacji tego typu inwestycji.

Koszt inwestycji to ponad 1 mln 800 tys. zł. Finansowanie w 85 proc. pochodzi z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, reszta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków PGW Wody Polskie. Termin zakończenia prac to sierpień 2021 r.

Źródło: Wody Polskie

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe