Ciągły stres i obawa o bezpieczeństwo... Prosimy o rozwagę i cierpliwość. [ROZMOWA TYGODNIA !!]

  • 08.05.2020, 09:05
  • redakcja
Ciągły stres i obawa o bezpieczeństwo... Prosimy o rozwagę i cierpliwość. [ROZMOWA TYGODNIA !!] Karol Uliczny

Podziel się:

Oceń:

Z Maciejem Bielińskim, prezesem Szpitali Tczewskich SA o wyzwaniach i zagrożeniach w dobie koronawirusa oraz o zastosowaniu wyjątkowych środków ostrożności i specjalnych procedur. Jako pacjenci musimy uzbroić się w cierpliwość i pamiętać kto stoi na pierwszej linii frontu w walce z zarazą. Dla bezpieczeństwa wywiad został przeprowadzony zdalnie.

- Czy Szpitale Tczewskie SA w Tczewie odczuwają skutki pandemii koronawirusa? Jakie obostrzenia wprowadzono?

Pandemia koronawirusa zmieniła w znacznym stopniu funkcjonowanie placówki. Na samym początku wstrzymano odwiedziny, a następnie przyjęcia planowe, podobnie jak w większości szpitali w kraju.

W najbardziej narażonej części Szpital Izbie Przyjęć wprowadzono „triage” , czyli wstępną segregację chorych mającą na celu wyodrębnienie osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Osoby takie nie kontaktują się z pozostałymi pacjentami Izby Przyjęć.

W pozostałych Oddziałach w każdym miejscu wejścia założono domofony, dzięki którym personel weryfikuje osoby wchodzące na teren danego budynku. Ograniczono w maksymalny możliwy sposób przemieszczanie się personelu i pacjentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Wprowadzono procedury transportu pacjentów na badania oraz między Oddziałami.

W placówkach Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych również wprowadzono weryfikację zgłaszających się chorych przez domofon, ponadto część wizyt (jeżeli w ocenie lekarskiej pacjent nie wymaga bezpośredniego badania) odbywa się trybie teleporady. Podobnie funkcjonują Poradnie Specjalistyczne.

 

- W jaki sposób przygotowano personel i jak go zabezpieczono przed koronawirusem oraz jak zabezpiecza się pacjentów oraz budynki szpitalne?

Wprowadzono szereg procedur mających na celu bezpieczeństwo personelu. Ograniczono przemieszczanie się personelu pomiędzy Oddziałami. Przed wejściem do Szpitala każdy pracownik ma mierzoną temperaturę ciała oraz zbierany jest krótki wywiad dotyczący objawów infekcji dróg oddechowych. Personel został przeszkolony w zakresie zakładania środków ochrony indywidualnej. Obowiązkowo wprowadzono noszenie maseczek.

Przy każdym kontakcie z pacjentem konieczna jest maseczka zasłaniająca usta oraz nos, jak również ochrona oczu (gogle lub przyłbica). Środki ochrony indywidulanej dobierane są w zależności od stopnia narażenia danego pracownika. Ograniczono do niezbędnego minimum kontakty personelu podczas odpraw i w pokojach socjalnych. W Oddziałach, w których jest to możliwe podzielono pracę personelu w taki sposób, aby sprawowały ją zespoły wymieniające się w kolejnych dniach. Zobowiązano personel do niezwłocznego informowania przełożonych o objawach infekcji przed przyjściem do szpitala w celu podjęcia odpowiednich działań.

Wszystkie wejścia do budynków Szpitala są zamknięte, wejście na teren jednostki odbywa się po zadzwonieniu przez domofon, co pozwala na wstępną weryfikację osób dostających się na teren Szpitala.

 

- Czy była konieczność zamknięcia, któregoś z oddziałów szpitala w Tczewie?

Do chwili obecnej nie było konieczności zamykania żadnego z Oddziałów Szpitala. W pojedynczych przypadkach na okres kilku godzin (jeden raz na kilkanaście) wstrzymywano ruch pacjentów w Izbie Przyjęć. Najczęściej spowodowane było to koniecznością przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń, w których przebywały osoby podejrzane o zakażenia koronawirusem. W jednym przypadku ruch pacjentów w Izbie Przyjęć został wstrzymany do czasu weryfikacji niejednoznacznego wyniku badania w kierunku COVID - 19. Wynik ten po krótkim czasie został zweryfikowany jako negatywny i niezwłocznie przywrócono normalne funkcjonowanie jednostki.

 

- W mediach lokalnych pojawiło się wiele informacji o tym, że szpitalowi brakuje środków higieniczno – sanitarnych. Pojawiają się też inicjatywy wsparcia Państwa placówki poprzez dostarczanie np. przyłbic oraz maseczek... Jak sytuacja przedstawia się na tę chwilę? Czy pomoc udzielana szpitalom jest wystarczająca?

W chwili obecnej szpital jest zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej dla personelu oraz środki dezynfekcyjne. Część potrzeb szpital sfinansował ze środków własnych.

Znacznego wsparcia finansowego udzielili Prezydent Miasta Tczewa Pan Mirosław Pobłocki, Starosta Powiatu Tczewskiego Pan Mirosław Augustyn oraz Wójt Gminy Tczew Pan Krzysztof Augustyniak. Szpital uzyskał także olbrzymie wsparcie ze strony lokalnych przedsiębiorców, którzy (...)

 

Cały wywiad przeczytasz w bieżącym 19. nr Gazety Tczewskiej

 

 

Rozmawiał Wawrzyniec Mocny

 

_redakcja

Zdjęcia (2)


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe