Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do budżetu gmin powiatu tczewskiego trafi ponad 12 mln zł!

  • 24.12.2020, 12:15
  • redakcja
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do budżetu gmin powiatu tczewskiego trafi ponad 12 mln zł!

Podziel się:

Oceń:

W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych rząd przeznaczył 622 466 634, 27 zł dla województwa pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 237 065 915,27 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych. Pieniądze w wysokości 12,4 mln zł trafią do gmin powiatu tczewskiego.

Powiat planuje inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Uśnicach (dokładnie roboty budowlano - montażowe związane z poprawą efektywności energetycznej oraz zmniejszeniem emisji CO2, w tym instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji) za 3 650 000. Otrzymana kwota dofinansowania, to 3 000 000. Jest to bardzo duże dofinansowanie i pozwoli nam na przeprowadzenie tak potrzebnej od lat modernizacji.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano roboty budowlano - montażowe związane z poprawą efektywności energetycznej oraz zmniejszeniem emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje n/w zadania: 1. instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji.

Oprócz tego:

Gmina Tczew – 1,5 mln zł (Przedmiotem inwestycji jest budowa brakującego odcinka ulicy Tczewskiej położonego w woj. pomorskim, w powiecie tczewskim, na obszarze gminy Tczew w jej wschodniej części - w miejscowości Rokitki o łącznej długości ok. 984 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Budowa obejmuje m. in. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę ciągu pieszo-rowerowego) oraz 1 mln zł (przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Rokitki - ul. Polana Leśna o łącznej długości około 426 m i szerokości 5 m. Prace budowlane będą polegały na: przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej, budowie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,5 m);

Gmina Subkowy - rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Powstanie budynek szkolny dla dzieci klas I-III. Wybudujemy siedem sal lekcyjnych, salę widowiskową, zaplecze sanitarne. Budynek będzie dobudowany do istniejącego. Połączenie to pozwoli uczniom na korzystanie ze stołówki i biblioteki z czytelnią. Energooszczędny i funkcjonalny z przeszkleniami, będzie wyposażony w panele fotowoltaiczne. Bezpieczeństwo w zakresie ochrony mienia to system alarmowy;

Gmina Morzeszczyn - budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie. Obecny budynek OSP jest w bardzo złym stanie technicznym. Jednostka OSP w Morzeszczynie jest najważniejszą jednostką w gminie, która najczęściej wyjeżdża do różnych akcji. W 2019 roku było to 69 wyjazdów (w tym 16 na autostradzie A1). Po inwestycji powstanie nowoczesna baza o powierzchni 386 m2. Obiekt będzie posiadał 3 garaże oraz część socjalną;

Gmina Gniew - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Wielkie Walichnowy gmina Gniew z odprowadzeniem ścieków sieci kanalizacyjnej - istniejąca przepompownia P1 w miejscowości Małe Walichnowy, gm. Pelplin, dz. nr 81/3. Ścieki docelowo odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Pelplinie. Łączna dł. sieci 6.534,7 mb w tym: grawitacyjna-3.774 mb, tłoczna-2.761 mb, przepompownie główne, sieciowe;

Tczew – 6 mln zł (na inwestycję o wartości ponad 10,818 mln zł) - zakres zadania obejmuje przebudowę aż 5 odcinków 4 publicznych dróg gminnych (375 m) wraz z przebudową wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa wsch. – Gdańsk Gł. pełniącego rolę łącznika dwóch skrzyżowań. Istniejący wiadukt przewidziany jest do rozbiórki i wykonania jako nowy z uwagi na bardzo zły stan techniczny i duży stopień degradacji jego zasadniczych elementów oraz

400 tys. zł (inwestycja o wartości 437 579,00) - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei Kociewskiej w m.Tczew. Budowa ścieżki rowerowej na ul. Żwirki połaczy dwie inne ważne drogi rowerowe zapewniając wiekszą spójność infrastruktury rowerowej. Przedmiotem inwestycji jest: budowa ścieżki rowerowej (450 m) szerokości 2 metrów o nawierzchni bitumicznej czerwonej, wykonanie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych

Można było też otrzymać dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej

W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Opr. Wawrzyniec Mocny/PUW w Gdańsku

_redakcja

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe