Inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Nabór wniosków

  • 10.03.2021, 13:00
  • Źródło: PUW Gdańsk
Inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Nabór wniosków

Podziel się:

Oceń:

Wojewoda Pomorski ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (edycja 2021). Nabór prowadzony będzie od 10 marca do 8 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), w ramach realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych mogą być dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Celem realizacji tych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,  a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

To część nowego programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021 – 2024
https://www.gov.pl/web/premier/poprawimy-bezpieczenstwo-polakow-na-drogach-rzad-przyjal-program-bezpiecznej-infrastruktury-drogowej

Podejmowane w ramach programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej, a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar.

Dla Pomorskiego
Wysokość dotacji, w roku 2021, przeznaczonych na dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie pomorskim wynosi: 24 304 786,80 zł.

Poziom dofinansowania wynosić będzie od 50% do 80% kosztów realizacji zadania (przebudowy / budowy jednego przejścia dla pieszych) jednakże nie więcej niż 200 000 zł.

Podział środków pomiędzy zadania powiatowe i gminne:
•    wnioski powiatowe 35% łącznej kwoty – 8 506 675,38 zł
•    wnioski gminne 65% łącznej kwoty – 15 798 111,42 zł

Wnioski oceniane będą przez komisję powołaną przez Wojewodę Pomorskiego w następujących kryteriach:
1.    Liczbę zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (dane uzyskane od Policji lub potwierdzone przez Policję).
2.    Liczbę osób zabitych lub rannych w wyniku zdarzeń drogowych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (dane uzyskane od Policji lub potwierdzone przez Policję).
3.    Lokalizację przejścia dla pieszych względem obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym lub działalność gospodarcza (placówki oświatowe, handlowe, ochrony zdrowia, opiekuńcze, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędy itp.) lub względem przystanków publicznego transportu zbiorowego.

Nabór wniosków:
 Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd.
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuap!

Termin ostatecznego wpływu wniosków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 8 kwietnia 2021 roku
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje - https://uwgdansk.bip.gov.pl/wi/rzadowy-funduszu-rozwoju-drog-przejscia-dla-pieszych.html

Źródło: PUW Gdańsk

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe